Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

tandning av brasa.png

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. Därför sprider Landskrona nu information om hur man kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Landskrona nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten och landets samtliga kommuner har erbjudits att sprida råden. Runt 80 kommuner har nappat på det, däribland Landskrona.

– Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen, till de som eldar med ved i kommunen, säger Kenneth Kallin, chef för hälsoskyddssektionen på miljöförvaltningen, Landskrona stad. 

Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via en enkel broschyr som nu skickas ut till många vedeldande hushåll runtom i landet samt en via en film och en webbsida.

– Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och ser till att stapla brasan luftigt. Och en sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen, säger Kenneth Kallin.

Läs mer om råden och se film på: www.naturvardsverket.se/vedeldning  

Gör så här för att elda miljövänligt:

Veden

Förvara veden utomhus under tak minst ett halvår och förvara den inomhus max ett par veckor innan du eldar med vedträna.

Tändmedel

Använd helst braständare som t.ex. briketter, block, tändpåsar eller fint huggna vedträn/stickor. Undvik helst tidningspapper, som kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.

Stapling av brasan

Det är viktigt att brasan staplas luftigt. Ett bra sätt att göra det på är att lägga ett par större vedträn underst och sedan att korslägga ett par lager till som i en fyrkant. Se till så att vedträna i det översta lagret är lite mindre.

Tänd på i toppen

Placera tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna och tänd på. Låt luckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.

God lufttillförsel

Stäng luckan efter att elden tagit sig, men se till att lufttillförseln fortfarande är god. Brasan behöver som mest luft vid upptändningen och sedan lite mindre eftersom, men se till att inte strypa lufttillförseln för mycket.

Påfyllning av ved

Om du vill hålla brasan igång efter att veden brunnit upp och det bildats en glödbädd, fyll då på med två-tre vedträn och lägg de luftigt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André