Modeföretaget NA-KD planerar nytt automatiserat lager i Landskrona

?? NAKD lager Landskrona.jpg

I dag den 26 september offentliggör modeföretaget NA-KD planer på att bygga ett automatiserat robotlager, som kommer att tas i bruk andra halvan av 2020. Etableringen väntas leda till ett hundratal jobb i Landskrona de kommande åren.

Till följd av stark tillväxt har NA-KD identifierat behovet av ett nytt lager. Därför har företaget efter noggrann planering beslutat att bygga ett nytt lager för de nordiska marknaderna. Landskrona har valts ut som den bäst lämpade platsen givet dess närhet till NA-KD:s nyckelregioner.

Det nya lagret i Landskrona kommer att komplettera företagets nuvarande lager i Nederländerna, som fortsatt kommer hantera kunder från Centraleuropa. Investeringen i det nya lagret kommer uppgå till över 100 miljoner kronor och säkra hundratals jobb i Landskrona de kommande åren. Det nordiska lagret i Landskrona kommer ha en yta på över 20 000 kvm och ligga på företagsområdet Kronan vid E6, där NA-KD har möjlighet att expandera ytterligare i framtiden. För att säkerställa en bra kundupplevelse har NA-KD beslutat att investera i ett toppmodernt robotlager.

Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott i Landskrona den måndagen 30 september och kommunfullmäktige ska ta beslut i ärendet den 24 oktober.  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Maria André

Senast ändrad