Möte mellan kommunen och Carema

Omsorgsförvaltningens chef Eva Malm kallade Carema Care till att delta i omsorgsnämndens sammanträde i går, 23 november. Initiativet kom från omsorgsnämndens arbetsutskott med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet kring kvaliteten på Caremas boenden. Representanter för kommunstyrelsen och revisorerna deltog i mötet.

– Vi har ett utvecklat system för kvalitetskontroller. Vi vill stämma av med Carema för att säkerställa att det inte råder några brister i verksamheten. Det finns idag inget som tyder på det, säger Eva Malm, chef för omsorgsförvaltningen i Landskrona stad.

– För att inte skapa oro vill vi säkerställa att brukarna får den omsorg de har rätt till. Därför vill vi nu öka antalet inspektioner inom verksamheten, säger Hans Raita ordförande i omsorgsnämnden (m).

Carema Care driver två boenden för funktionshindrade samt utför hemvård enligt lagen om valfrihetssystem. Staden prövar kontinuerligt om andra än kommunen ska driva en verksamhet, vilket sker enligt kommunens konkurrensutsättningspolicy.

– Jag vill värna två saker i detta. Dels brukarnas rätt att själva välja vem som ska utföra vård och omsorg. Dels att de utövande företagen, som ju betalas med skattemedel, lägger sin fokus på att vårda med värme och omsorg i stället för avancerad skatteflykt, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (fp).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén