Motiverade ungdomar söker arbetsgivare

Motiverade ungdomar söker arbetsgivare att skapa en gemensam framtid tillsammans med.

Projektet Ungdomar i arbete som Landskrona stad anordnar innebär att ett antal ungdomar under 6 månader kommer att vara anställda genom Landskrona stad med avtalsenlig lön.

Anpassad utbildning för arbete

Syftet med projekt är att man på individnivå kommer att kompetenshöja deltagarna genom en individuell studie- och/eller yrkesutbildning samtidigt som deltagarna arbetar ute på företag som är i begrepp att nyanställa.

Målsättningen är att anställningen i Landskrona stad ska övergå i en anställning hos de företag som ungdomarna arbetat på under projektets gång eller en övergång till studier.

Långsiktig satsning mot ungdomsarbetslösheten

Landskrona stad ser detta som en långsiktig satsning för att få ner ungdomsarbetslösheten och motivera arbetsgivarna att satsa på att anställa ungdomar mellan 18 och 24 år.

För mer information

Cathrine Kiefer
Kompetensforum, Landskrona stad
Telefon 0733-47 33 30

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén