Narkotikahundar hjälper skolorna i Landskrona stad med drogförebyggande arbete

Landskrona stad och polisen utvidgar nu samarbetet för nolltolerans mot droger i skolan. Under våren kommer polis med narkotikahundar att besöka skolorna. Målet är minskad användning av narkotika bland ungdomar. Landskrona blir därmed först i Skåne att ta in narkotikahundar i skolorna.

- Vi tar nu ytterligare ett steg i vårt samarbete med polisen. Droger ska inte finnas i skolan och vi vill förebygga det. Detta kan minska droganvändningen bland våra ungdomar i staden, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (fp).

Polisen och deras tjänstehundar kommer tillsammans med skolledningen att söka igenom skolans allmänna utrymmen [korridorer, övriga gemensam-hetsutrymmen, toaletter och lärarrum] när lektioner pågår och eleverna befinner sig i klassrummen. Gymnasieskolorna kommer att prioriteras men även grundskolorna kommer att besökas. Efter genomsökningen har skolans elever möjlighet att prata med polisen och ställa frågor om deras arbete med narkotikahundarna.

- Vi märker i vårt dagliga arbete att många ungdomars syn på narkotika blivit alltmer liberal. Och det går ner i åldrarna. Tendensen är tydlig vilket vi märkte exempelvis i samband med cannabisutredningen, säger Olle Olsson, gruppchef för polisens ungdoms- och narkotikagrupp i Landskrona

Narkotikahundar är ett komplement till det förebyggande arbete mot droger som skolorna redan bedriver. Metoden testas nu för första gången i Skåne.

- Ingen ska komma i kontakt med narkotika på någon av våra skolor och vi förutsätter att det inte kommer att påträffas. En drogfri skola är en förutsättning för att erbjuda eleverna arbetsro och kunskapsinhämtning, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona stad.

Polisen i Jämtlands län har genomfört en brottsförebyggande satsning i Östersund, som kallas Narkotikahundar i skolan. Där har inga fynd gjorts, men satsningen har inneburit att polisen kommit närmare eleverna och att skolornas drogförebyggande arbete blivit mer effektivt. Ursprungligen kommer arbetsmetoden från Oslo, där polisen gör minst ett besök om året på alla gymnasieskolor.

För mer information kontakta:

Tomas Johansson
Chef för utbildningsförvaltningen Landskrona stad
0733-474101

Christian Olsson
Verksamhetschef för gymnasiet Landskrona stad
0709-47 08 43

Pia Gagner
Verksamhetschef för grundskolan Landskrona stad
0418-47 41 31

Olle Olsson
Gruppchef ungdoms- och narkotikagruppen
Polisen Landskrona
114 14 (Polisen i Skåne län)

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén