Nationell skolforskningskonferens i Landskrona

Cirka 225 lärare och skolledare från 12 kommuner och cirka 30 skolor påbörjar ett arbete för en inkluderande skola med en konferens i Landskrona.

Under måndag och tisdag, 1-2 oktober,  har ett stort nationellt treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt sin start på Landskrona teater. Bland kommunerna märks förutom Landskrona även Stockholm, Göteborg, Linköping och Helsingborg.

Tre skolor från Landskrona medverkar, det är Asmundtorps skola, Dammhagskolan/Seminarieskolan och Västervångskolan.

– En inkluderande skola handlar om att skapa en skola som möter alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta är ett viktigt bidrag till att ytterligare förbättra de betygsresultat som kraftigt utvecklats i Landskrona de senaste åren, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Malmö högskola deltar med både seniorforskare och doktorander. Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer också på olika sätt stödja projektet.

– Det är viktigt att utveckla en skola på vetenskaplig grund. Projektet är långsiktigt och skall pågå under tre år. Under dessa år kommer även resultaten spridas till övriga grundskolor i staden. Vi skall på riktigt skapa en skola som utvecklar alla barn och som skall präglas av höga förväntningar, avslutar Tomas Johansson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén