Nationella idrottsutbildningar till Landskrona

Skolverket beslutade den 29 oktober att godkänna ett antal nationella idrottsutbildningar inom gymnasieskolan. I och med den nya gymnasieskolan Gy 2011 får endast av Skolverket godkända idrottsutbildningar finnas på gymnasieskolan i Sverige. De utbildningar som godkänns skall ha en tydlig elitidrottskaraktär samt ha ett etablerat samarbete med specialidrottsförbund.

Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund har fått tre idrottsutbildningar nationellt godkända. Det är inom idrotterna fotboll, golf och innebandy. De elever som kommer gå dessa idrottsutbildningar  har rätt att läsa 400 poäng av 2500 inom sitt specialidrottsämne. Eleverna kombinerar detta med något av de nationella programmen inom gymnasieförbundet. Skolverket har även beslutat om dimensioneringen av utbildningarna. Fotboll 18 elever/år, golf 8 elever/år samt innebandy 18 elever/ år. I Skåne kommer det att finnas tre utbildningar inom golf, sju inom fotboll samt två inom innebandy.

- Vi har under lång tid utvecklat vårt idrottsgymnasium i nära samarbete med idrottsförbunden. Det är mycket glädjande att alla våra ansökningar har beviljats av Skolverket, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör i gymnasieförbundet.

För mer information, kontakta
Tomas Johansson 0709-47 05 36

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén