Naturskönt är Landskronas starkaste kännetecken

Bland 24 utvalda kännetecken för Landskrona var det ”naturskönt” som de flesta associerar Landskrona med. Det blev resultatet av den webbenkät som genomfördes på landskrona.se under november och december 2012. Därefter kommer ”arbetslöshet”, ”kriminalitet” och ”mångfald”.

Webbenkäten genomfördes som en del i arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för Landskrona. 

- Vi är intresserade av att få fram var vilka associationer som finns till Landskrona idag, säger  Helena Zimmerdahl, kommunikationschef i Landskrona stad. Ett varumärke består av alla de associationer som finns till en tjänst, produkt eller geografiskt område. Ju starkare positiva associationer desto starkare varumärke. 

Resultatet bygger på 2 009 svar på frågan vilka av följande 24 kännetecken tycker du bäst stämmer in på Landskrona? 25 procent av dem som svarade bor inte i kommunen medan 75 procent är landskronabor.

Positivt och negativt

Tolv av kännetecknen kan uppfattas som positiva och tolv kan uppfattas som negativa. De som svarade kunde välja max tio kännetecken sammanlagt, antingen positiva eller negativa eller en blandning av postiva och negativa kännetecken.

- I en del fall bekräftar webbenkäten vad vi redan visste eller vad som kommit fram i andra undersökningar. I vissa fall har webbenkäten givit oss ett ännu bättre underlag att arbeta vidare med, säger Helena Zimmerdahl. Att ”närhet” och ”möjligheter” har fått så pass många val är särskilt glädjande. Där har vi något att bygga vidare på.

Inget kännetecken sticker iväg uppåt. Att det kännetecken som har fått flest val bara hamnar på 66 procent kan tolkas som att Landskrona inte har något unikt och särskiljande kännetecken i jämförelse med många andra kommuner.

Toppen och botten

Om ”naturskönt” finns i toppen så finns kännetecken som ”gemenskap”, ”kreativt” och ”aktivt” bland dem som har valts av ganska få.

- För att i framtiden bli en attraktiv, uppskattad och konkurrenskraftig kommun behöver vi bli mer kända och associerade med dessa kännetecken, säger Helena Zimmerdahl.

I ett framtida varumärkesarbete handlar det om att öka kraften i de positiva kännetecknen och flytta dem som inte är så starka till att bli ännu tydligare och oftare förknippade med Landskrona.

Varumärkesprojektet fortsätter under våren i olika arbetsgrupper att arbeta vidare med Landskronas framtida kännetecken, position och positioner. 

 

Resultatet av webbenkäten på landskrona.se
Procenttalet avser hur många av de 2009 svarande som angivit detta kännetecken.  

 1. naturskönt 66,5 %
 2. arbetslöshet 57,8 %
 3. kriminalitet 56,6 %
 4. mångfald 46,9 %
 5. närhet 41,6 %
 6. möjligheter 41,5 %
 7. otrygghet 38,3 %
 8. segregation 37,0 %
 9. förändringsvilja 36,1 %
 10. fattigt 33,1 %
 11. gnälligt 31,0 %
 12. motsättningar 29,8 %
 13. framtidstro 29,1 %
 14. nedgånget 26,5 %
 15. stadskänsla 23,7 %
 16. engagemang 22,4 %
 17. prisvärt 20,3 %
 18. inskränkt 16,8 %
 19. aktiv 16,2 %
 20. idéfattigt 16,1 %
 21. kreativt 15,7 %
 22. gemenskap 14,5 %
 23. stagnation 14,4 %
 24. lagom 10,3 %

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén