Naturvård för att öka floran i Landskrona

Genom länsstyrelsen har Landskrona stad fått bidrag för LONA (Lokala naturvårdssatsningar). Det är statliga pengar som går till kommunala naturvårdsprojekt. Miljöförvaltningen använder pengarna till ett projekt för att försöka sprida den fina floran till fler platser i staden.

Genom årlig slåtter sköts en stor del av historiska gravhögar i Landskrona. Några av dessa högar har fortfarande en mycket rik flora. Under 1900-talet och framåt har floran i högarna minskats mycket kraftigt och forskning har visat på en utarmning av arter. Det är påverkan av gödning och bekämpningsmedel som tros ligga bakom förändringarna i floran. På några platser finns det några så kallade gravhögar kvar med en bra och rik flora. De högarna är isolerade platser i åkerbygden.

För en spridning av den rika floran i staden

Tanken med projektet är att ta tillvara möjligheten som finns i det höet från de högar med störst artrikedom och sprida dem till platser där det finns möjlighet för att den fina floran ska kunna etablera sig. Lyckas projektet ökar också potentialen för att floran ska sprida sig och hålla sig kvar i kommunen.

Projektet kommer pågå från 2014 och fram till och med 2016.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén