Nina Jensen blev årets Nell Walden-stipendiat

Landskrona museum och Fröfabriken har nu utsett 2015 års Nell Walden-stipendiat. Stipendiet går till Nina Jensen som har en master i fri konst från Konsthögskolan i Malmö.

Årets stipendiat är Nina Jensen som har en master i fri konst från Konsthögskolan i Malmö och är född 1981. Nina arbetar med hantverk kontra individualism, överproduktion, konsumtion och kommersialism.

Interaktiv installation med publika workshops under hösten 2015

Hon arbetar utifrån den geografiska platsen och knyter an till dess historia och söker anknytning till de hantverkstraditioner som finns. Under hösten 2015 ska hon genomföra projektet Det postapokalyptiska hanverkskollektivet Babels rehab som är en interaktiv installation med publika workshops.

Nina Jensen får årets stipendium eftersom hon i sin ansökan förmedlade en tydlig vision och hennes skapande är samtidigt sökande och förankrat i det konkreta hantverket och de mellanmänskliga relationerna.

Ekonomiskt stöd samt ateljéplats i Fröfabriken

Landskrona museum och Fröfabriken har utsett 2015 års Nell Walden-stipendiat. Stipendiet ska gå till en nyutexaminerad konstnär i Öresundsregionen och innebär en ateljé i Fröfabriken i upp till sex månader samt visst ekonomiskt produktionsstöd. Ett led i att utlysa stipendiet är att bredda verksamheten på Fröfabriken och den kreativa miljö som byggs upp där. Stipendiaten ska även på något sätt återkoppla till Landskrona. Detta kan ske i form av en pedagogisk workshop, ett artist talk, en utställning eller annan uttrycksform.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén