Nominera eller ansök till Landskrona stads kulturstipendium

Nu är det hög tid att skicka in nomineringar eller ansökan till Landskrona stads kulturstipendie. Senast den 1 september behöver vi fått in din nominering/ansökan

Landskrona stads kulturstipendium delas ut som stöd och uppmuntran till verksamheter och insatser inom kulturen och kulturmiljöområdet. Det kan även delas ut som stöd till utbildning och forskning inom kulturområdet.

Stipendiet kan även ha karaktären av kulturpris – det vill säga att staden visar sin uppskattning av en färdig och kanske avslutad insats eller som stöd för fortsatta arbeten.

Även för för dig som påbörjat en utbildning eller kulturell verksamhet kan stipendie ansökas som ett bidrag.

Det är fritt för alla som är intresesrade att skicka in förslag till stipendiater.

Till förfogande står upp till 50 000 kr.

För att lämna in en ansökan eller nominera någon så fyller du enkelt i en blankett som du kan ladda ner via landskrona.se/pengar_att_soka. Du kan även beställa den på telefon 0418-47 31 21 eller via e-post, emeli.zeilon@landskrona.se . Du skickar sedan blanketten till:
Landskrona stad
Kulturnämnden
Att: Emeli Zeilon
261 80 Landskrona

Så kom ihåg, senast 1 september behöver vi ha ansökan!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén