Nominera eller sök Landskrona stads kulturstipendium

Landskrona stads kulturstipendium utdelas som stöd och uppmuntran till kulturell verksamhet, kulturella insatser och insatser inom kulturmiljöområdet. Stipendiet kan även utdelas som stöd till utbildning och forskning inom kulturområdet.

Kulturstipendiet kan ha karaktären av kulturpris som stadens uppskattning av en färdig och kanske avslutad insats. Det kan även ges som kulturstöd, som hjälp och uppmuntran till fortsatta insatser. Kulturstipendiet kan även ha karaktären av ett bidrag till påbörjad utbildning inom kulturområdet eller som stöd i en begynnande kulturell verksamhet.

Stipendiat skall vara bosatt eller född i Landskrona eller ha annan särskild anknytning till kommunen.

Förslag till stipendiat kan insändas av var och en som är intresserad.

Till förfogande står högst 50.000 kronor.

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblankett som du hittar här och skickas till:
Kulturnämnden
Att: Emeli Zeilon
261 80 Landskrona
Blanketten ska vara inlämnad senast den 15 oktober 2011.

Har du några frågor kan du kontakta Emili Zeilon på telefon 0418-47 31 21 eller via e-post emeli.zeilon@landskrona.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén