Nominera till jubileums-miljöpriset 2013

Landskronas miljöpris syftar till att uppmuntra och stödja insatser som bidrar till effektiv resursanvändning, kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling. Miljöpriset ges för förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Landskrona stad.

Miljönämnden har beslutat att Landskrona stads miljöpris 2013 ska delas ut i fem olika kategorier:

1. Lantbruk
2. Industri
3. Natur
4. Transporter
5. Fastigheter/bostäder

Här hittar du kriterierna för priserna

Nominera en person eller ett företag som verkar inom Landskrona stads kommungränser och som du anser har gjort en insats inom något av områdena.

Nomineringstiden pågår under tiden 4-24 mars 2013.

Alla får nominera!

Priserna kommer att dels ut i samband med olika miljöseminarier och andra aktiviteter som hålls under jubileumsåret.

Juryn som utser pristagarna består av Annelie Johansson, miljövårdsdirektör länsstyrelsen i Skåne, Karl-Erik Grevendahl, K-E Grevendahl Development AB och Per Magnusson, ordförande i Landskronatraktens natur.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén