Nominera till Landskrona stads kulturstipendium

Så här mitt i sommaren vill vi göra er påminda om att det är dags att söka Landskrona stads Kulturstipendium. Landskrona stads kulturstipendium delas ut varje år till kulturutövare som berikat stadens kulturliv på ett eller annat sätt. Man kan söka själv eller föreslå en stipendiat.

Landskrona stads kulturstipendium delas ut som stöd och uppmuntran till kulturell verksamhet, kulturella insatser och insatser inom kulturmiljöområdet. Stipendiet kan även ges som stöd till utbildning och forskning inom kulturområdet.

Kulturstipendiet kan ha karaktären av kulturpris, det vill säga stadens uppskattning av en färdig och kanske avslutad insats, eller kulturstöd, som hjälp och uppmuntran till fortsatta insatser.

Kulturstipendiet kan även ha karaktären av ett bidrag till påbörjad utbildning inom kulturområdet eller som stöd i en begynnande kulturell verksamhet.

Stipendiat skall vara bosatt eller född i Landskrona eller ha annan särskild anknytning till kommunen.

Alla intresserade får nominera!

Var och en som är intresserad kan ge förslag på stipendiat, senast den 1 september vill vi ha din nominering.

Totalt finns upp till 50.000 kronor att fördela.

För ansökan eller förslag till stipendiat finns en särskild blankett att ladda ner. Det finns också ett reglemente att ta del av. Du kan även hämta blanketten i receptionen på stadshuset, på Stadsbiblioteket, turistbyrån och på museet. Det går också bra att beställa blanketten och reglementet från Emeli Zeilon, telefon 0418-47 31 21.

Senast 1 september

Senast 1 september ska ansökan vara inne och du skickar den till:
Landskrona stad
Fritids- och kulturförvaltningen
261 80 LANDSKRONA
Märk gärna kuvertet med "Kulturstipendium".

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén