Norlandia och Attendo har tilldelats driften av Kassakrokens och Skiftesvägens äldreboenden

Efter en omfattande upphandlingsprocess har omsorgsförvaltningen tagit beslut om att Norlandia Care AB tar över driften av Kassakrokens äldreboende och Attendo Sverige AB tar över driften av Skiftesvägens äldreboende från november 2017. Avtal kan tecknas först den 7 juni då perioden för att överklaga löper ut.

I maj 2016 beslutade omsorgsnämnden att äldreboendena Kassakroken och Skiftesvägen skulle läggas ut på entreprenad. 120 anställda berörs av upphandlingen och samtliga kommer att erbjudas att gå över till den privata aktören.

Under upphandlingsprocessen har personal, brukare och anhöriga fått kontinuerlig information. Även politiker och fackliga företrädare har informerats.

Sju anbud har lämnats in från intresserade företag och sedan utvärderats. Utvärderingsgruppen har gjort en samlad bedömning och man har framför allt betygsatt anbuden utefter kvalitet. Pris har vägts in efter att den kvalitativa bedömningen har gjorts.

– Det är positivt att två olika företag har tilldelats driften av äldreboendena. Det ökar mångfalden och gör det möjligt för en kvalitativ utveckling inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområde, säger Jan Allan Beer (L), ordförande i omsorgsnämnden.

Avtal med leverantörerna kan tecknas tidigast den 7 juni, då perioden för att överklaga tilldelningsbeslutet har gått ut. Efter att avtal har tecknats påbörjas en uppstartsperiod i samarbete mellan Landskrona stad och de nya utförarna. Planerat övertagande av driften sker den 1 november 2017.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André