NSVA genomför spolning av vattenledningar i Landskrona

Nu är det dags för de årliga spolningarna av huvudvattenledningar inom NSVA. Idag, 26 augusti är det Landskronas tur. Spolningnarna påbörjas i ytterområdena för att sedan fortsätta områdesvis i hela staden.

I samband med att NSVA spolar ledningarna kan det bli tillfälligt sämre vattentryck och missfärgat vatten för boende i området. Detta är helt ofarligt.

Spolningarna i Landskrona beräknas vara färdiga i slutet av november.

Helsingborg först ut för hösten

Först ut var Helsingborg, där det påbörjades redan förra veckan. Därefter följer övriga kommuner inom NSVA, utom Bjuvs kommun där ledningarna spolades redan i början av sommaren.

– Spolningen följer ett schema och målsättningen är att genomföra en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA, säger Anders Hjärpe, gruppchef på avdelning Rörnät.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén