NSVA testar tryckstyrd distribution av vatten i Landskrona 7-13 mars

I samband med ett större arbete på huvudvattenledningen till vattentornet i centrala Landskrona senare i vår, kommer Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, under en veckas tid att vara tvungna att stänga vattentornet.

Under denna tid kommer istället tryckstyrd vattendistribution att användas. För att testa detta system kommer en provavstängning att genomföras under nästa vecka.

– Under vecka 10 kommer vi att stänga vattentornet och istället distribuera vattnet genom tryckstyrning för att testa att systemet fungerar optimalt. Under denna tid har vi ingen reservoarvolym vilket kan innebära sämre tryck och flöde än normalt, berättar Lars Horrdin, VA-ingenjör på NSVA.

Förutsatt att provavstängningen 7-13 mars (vecka 10) går bra kommer NSVA under tiden 13 april till och med 24 april att genomföra ledningsarbete av huvudvattenledningen till vattentornet på Badhusgatan. Även då kommer vattentornet vara stängt och vattnet distribueras genom tryckstyrning.

Företag som har behov av större vattenuttag än normalt under dessa perioder uppmanas att höra av sig till NSVA. NSVA ber även boende och företag i Landskrona att vara sparsamma med vattnet under dessa veckor.

NSVA – Norsvästara Skånes vatten och avlopp 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén