NSVA utför arbete på huvudledning i södra Landskrona 20-21 februari

I samband med arbete med omläggning av en huvudvattenledning kan kunder till NSVA i södra delarna av Landskrona samt Häljarp, Saxtorp, Annelöv och Kvärlöv eventuellt drabbas av dåligt vattentryck och flöde. NSVA ber kunder höra av sig om de drabbas.

Arbetet påbörjas på morgonen den 20 februari klockan 8.00 och väntas pågår ett dygn framåt.

– Vi räknar inte med att omläggningsarbetet ska påverka våra kunder, säger Lars Horrdin, VA-ingenjör NSVA. Om det visar sig att det blir problem försöker vi senarelägga arbetet och utföra det nattetid vid ett senare tillfälle.

Kunder som eventuellt drabbas av problem under denna tid ombedes att kontakta Lars Horrdin eller NSVAs kundservice tel 010-490 97 00.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén