Nu är landskrona.se certifierat som lättläst

I tisdags, den 3 mars, blev de lättlästa sidorna på Landskrona stads hemsida certifierade av Centrum för lättläst. Med sidor anpassade för bland annat personer med lässvårigheter ökar både tillgängligheten och delaktigheten. Landskrona är den nionde kommunen i Sverige som får certifieringen.

Lättlästa sidor har funnits på landskrona.se sedan 2010 men har nu fått ett rejält lyft under vintern. Sidorna har förbättrats och de har blivit mer tillgängliga.
 
- Alla medborgare har rätt att vara delaktiga i samhället. En förutsättning för delaktighet är att information är tillgänglig för alla, även för personer som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare, säger Cecilia Karlsson, verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen.
 
Tillsammans med Landskrona stads kommunikationsenhet har Cecilia Karlsson och omsorgsförvaltningen drivit projektet för certifieringen. Sedan 2010 finns även funktionen att få alla sidor på landskrona.se upplästa via Talande Webb. I den funktionen finns även möjligheter att använda sig av läslinjal samt göra avskärmningar för att lättare få fokus på den text man läser.
 
Det lättlästa webbrummet är en spegling av innehållet på den vanliga webbplatsen när det gäller innehållet. Det lättlästa webbrummet ska ses som ett komplement till den vanliga webben. Informationen är en sammanfattning på lättläst svenska och ge tydlig information till besökaren. 
Om Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Deras uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Centrum för lättläst är en del av MTM. Läs mer på: www.mtm.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén