Nu är vi 45 000 Landskronabor

45000.jpg

Landskrona växer i snabb takt och kommunen har nu 45 035 invånare. Att det föds fler barn än beräknat är en av förklaringarna till ökningen.

Landskrona växer i snabbare takt än riket, om än bara marginellt. I Sverige har befolkningen ökat med 0,86 procent och i Landskrona med 0,95 procent sedan årsskiftet.

Landskrona har nu alltså 45 035 invånare och växer snabbare än befolkningsprognosen. En betydande anledning till ökningen är att det fötts 41 fler barn än väntat sedan årsskiftet.

Fortsätter ökningen i samma takt kommer Landskrona att ha 45 247 invånare vid årsskiftet 2017/2018.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André