Nu inför vi digital anslagstavla

digitalanslagstavla.jpg

Landskrona stads digitala anslagstavla finnas nu här på landskrona.se. Den fysiska anslagstavla som idag finns i entrén till Landskrona stadshus kommer att monteras ner. I entrén finns det datorer där du kan titta på den digitala anslagstavlan. Även på biblioteken finns det offentliga datorer du kan använda.

Från och med 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Enligt den nya lagen ska den fysiska, officiella anslagstavlan ersättas med en webbaserad anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

I stadshusets reception finns datorer där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns offentliga datorer som du kan använda.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén