Nu installeras pollare för att öka säkerheten på gågatorna

Med start måndag den 7 oktober kommer Landskrona stad att installera höj- och sänkbara pollare för att kunna reglera trafikflödet på stadens gågator. Initiativet är ett sätt att öka tryggheten för gångtrafikanter. Vi beräknar ta pollarna i drift i kring jul.

Sju höj- och sänkbara pollare kommer att installeras på ett antal platser runt om i stadskärnan för att förhindra obehörig trafik. De första platserna att ställas i ordning är Nygatan, Rådhusgatan och i korsningen mellan Järnvägsgatan och Östergatan. Därefter kommer Stora Norregatan, Järnvägsgatan och Rådhustorget.

Pollarna är resultatet av en dialog med handlare, boende och blåljuspersonal som har uppmärksammat att den obehöriga trafiken på gatorna har ökat.

– Det är tyvärr allt för vanligt att bilar parkerar på gågatorna eller att varubilar kör in på tider då det är förbjudet. Sammantaget leder det till en otrygg miljö med en ökad risk för fotgängarna, säger kommunpolis Anders Enqvist.

Pollarna kommer att stänga gågatorna för biltrafik mellan klockan 11-06. Under övrig tid är det möjligt att köra in leveranser till handlare, krögare och boende.

Polis, ambulans och räddningstjänst har egen utrustning för att styra pollarna. De som behöver komma in på gatorna i samband med exempelvis flytt, kan kontakta Landskrona stads trafik- och tillståndsavdelning på 0418-47 00 00.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av nina persson

Senast ändrad