Nu sänker vi hastigheten i centralorten

I september 2014 påbörjades införandet av en hastighetssänkning i Landskrona stads södra centrum, nu fortsätter arbetet.

Som ett led i stadens arbete med ökad trafiksäkerhet och förbättrad stadsmiljö sänks nu hastigheten i centralorten. Grundhastigheten blir 40km/tim. De gator som idag har 30km/tim behåller denna hastighet. Infarts- och ringleder behåller 50km/tim.

Nollvisionen är grunden och vägledande: ingen ska mista livet eller skadas svårt i trafiken. Det ska bli tryggare, trivsammare och tillgängligare för dig som cyklar och går. I Landskrona sätter vi människan i centrum. 

Sänkt hastighet minskar riskerna för olyckor och om de ändå inträffar blir konsekvenserna mindre omfattande. Lägre hastighet har även en positiv inverkan på luftkvaliteten, stadsmiljön och minskar trafikbuller.

Skyltningen kommer att utföras successivt under 2016.Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén