Ny förskola i Landskrona satsar på toppmodern belysningsteknik

förskolan neptun webb 3.jpg

Neptun är den första förskolan i Sverige som har installerat en ny variant av dynamisk belysningsteknik, en belysning som liknar dagsljus. En studie från Lunds Tekniska Högskola visar att belysningen ger bättre sömnkvalitet och därmed förbättrad vakenhet dagtid.

Stadskärnan i Landskrona har de senaste åren genomgått en stor förändring. Gator och torg har rustats upp, nya ytor för lek har skapats och nya bostäder har byggts. Som en del av denna utveckling öppnas nu en ny förskola på centralt läge, förskolan Neptun på Ödmanssonsgatan 4-6.

Bevarade originaldetaljer i kombination med senaste ljusteknik

Fastigheten har renoverats varsamt och originaldetaljer som kakelugnar har bevarats. Samtidigt har man inrett lokalen med den senaste tekniken. I lokalerna har man exempelvis installerat ett belysningssystem som efterliknar dagsljus. Neptun är den första förskolan i Sverige som har installerat det systemet. Ljusmiljöerna efterliknar dagsljus, vilket ger positiva effekter på hälsa och välmående. En studie från Lunds Tekniska Högskola visar att skolelever som vistas i lokaler med dagsljusbelysning får bättre nattsömn och därmed förbättrad vakenhet dagtid.

Förskolans inriktning kommer att vara digitalisering och naturvetenskap.

– Det här är en förskola som präglas av nytänkande. Vi ska bland annat prata med barnen om hur tekniken bakom digitaliseringen fungerar och använda olika digitala redskap för att få svar på frågor, säger Anna Meurling Alriksson, chef för förskoleverksamheten inom Landskrona stad.

Förskolan Neptun kommer att ha plats för cirka 60 barn när den är helt utbyggd.

På leverantören av belysningens hemsida, brainlit.se, finns mer information om belysningstekniken.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André