Ny förvaltning för samhällsskydd och trygghet från den 1 januari

Från den 1 januari 2019 kommer Räddningstjänsten, trygghet- och säkerhetsavdelningen och folkhälsofrågorna i Landskrona stad att samlas i en ny förvaltning med namnet Samhällsskydd och trygghet. Förvaltningen kommer att organiseras under kommunstyrelsen.

Syftet med att skapa den nya förvaltningen är att bättre samordna de enheter inom Landskrona stad som arbetar med trygghets- och säkerhetsarbete. Att folkhälsoarbetet inkluderas i den nya förvaltningen gör att staden kan ta ett helhetsgrepp om det förebyggande arbetet. Totalt kommer cirka 60 personer att vara anställda i förvaltningen Samhällsskydd och trygghet. Räddningstjänsten kommer att fortsätta att ha sin verksamhet på Örja industriområde, Motorgatan 4.

I den nya förvaltningen samlas alla frågor som rör räddningstjänst, säkerhet, krisberedskap, civilt försvar, trygghetsarbete och folkhälsoarbete. Räddningstjänstens verksamhet kommer att fortsätta som tidigare, men genom ett tätare samarbete med de andra verksamheterna kan man ytterligare öka tryggheten och säkerheten i Landskrona. Ny förvaltningschef för Samhällskydd och trygghet blir Eva Lövbom, som för närvarande är förvaltningschef för Räddningstjänsten i Landskrona stad.

Hennes budskap till Landskronaborna är att Räddningstjänstens arbete kommer att fungera precis som tidigare.

– Vårt mål är att alla som bor, vistas eller verkar i Landskrona stad ska känna sig trygga och säkra. Vi hoppas att den nya organisationen ska göra Landskrona till en ännu bättre stad att leva och bo i, säger Eva Lövbom.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.