Ny förvaltningschef för Individ- och familjeförvaltningen

På kommunstyrelsemöte den 11 november togs beslut om att Annette Lindberg Mohlin blir ny förvaltningschef för individ och familjeförvaltningen. Uppdraget på den omorganiserade förvaltningen startar den 1 januari 2011.

- Att vara ledare i en förvaltning i Landskrona stad är en viktig nyckelposition. Därför har rekryteringsprocessen kännetecknats av att hitta den person som är bäst lämpad att som ledare ta sig an denna utmaning utifrån Landskronas värdegrund – BRA i Landskrona. Annette Lindberg Mohlins ledarkompetens stämmer väl överens med Landskrona stads värdegrund och jag känner mig därför trygg och nöjd med valet av Annette, säger Tf stadsdirektör Stefan Johansson.

Annette Lindberg Mohlin har redan tankarna och ambitionerna klara för den nya förvaltningen.

- Mitt arbete kommer att handla om att stärka och utveckla det förebyggande arbetet långsiktigt, att ta del av och implementera ny forskning inom området. Men jag vill också arbeta vidare med inflytande ut ett klientperspektiv något jag anser har stor betydelse för hur väl vår insats lyckas långsiktigt. Initialt kommer jag att tillsammans med personalen starta upp arbetet kring hur verksamheten på bästa sätt ska vara organiserad för att möta de utmaningar och behov som finns inom vårt verksamhetsområde framöver, avslutar Annette Lindberg Mohlin.

Stefan Johansson
Tf stadsdirektör
0709-47 00 48

Annette Lindberg Mohlin
Tillträdande förvaltningschef
0733-47 38 28

Presentation av Annette Lindberg Mohlin

Annettes utbildningsbakgrund är som legitimerad sjuksköterska, gymnasielärare, socialrätt och ledarskap. Hon har arbetat som chef i drygt 13 år inom olika områden, vård och omsorg, utbildning. De senaste 2,5 år inom socialtjänst för vuxna.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén