Ny HR-chef utsedd

Johanna Sjöstrand blir ny HR-chef i Landskrona stad. Johanna börjar arbeta i Landskrona den 9 juni.

Johanna Sjöstrand kommer närmast från en tjänst som personalchef i Simrishamns kommun och har tidigare arbetat med personal- och utvecklingsfrågor i flera andra kommuner och i egen verksamhet.

- Jag är jätteglad över att ha fått förtroendet att axla uppdraget som ny HR-chef i Landskrona stad. Att kunna vara med och påverka i de övergripande, strategiska HR-frågorna och därmed vara med i det fortsatta arbetet med att utveckla Landskrona stad som arbetsgivare känns väldigt roligt och stimulerande, säger Johanna Sjöstrand, tillträdande HR-chef i Landskrona stad.

- Johanna Sjöstrand har lång och gedigen erfarenhet av personal- och utvecklingsfrågor. Hon har också stor erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer, säger Stefan Johansson, biträdande stadsdirektör i Landskrona stad.

- De finns många områden som jag ser fram emot att börja jobba med. Till exempel hur vi inom organisationen får ihop det kommungemensamma HR-arbetet så att vi får en tydlig och enhetlig arbetsgivarpolitik i hela organisationen. Ledarskapet är ett annat område som jag ser är i behov av ständig utveckling och förändring. Ett ledarskap som präglas av tydlighet, trygghet och öppenhet tror jag är en nyckelfaktor för att kunna klara konkurrensen om arbetskraft framöver. Varumärket, samt hur vi jobbar med våra nätverk och omvärld är också frågor som jag tror kommer att vara viktiga i arbetet med kompetensförsörjning, liksom arbetet med hur vi skapar karriärvägar och möjligheter för medarbetarna att växa och utvecklas inom organisationen. Det finns många områden som känns väldigt spännande att få sätta sig in i och jag hoppas att jag med de erfarenheter som jag har med mig i bagaget kan bidra till Landskronas stads fortsatta utveckling, avslutar Johanna Sjöstrand.

Johanna Sjöstrand kommer att ha huvudansvaret för personalförsörjning, arbetsrätt, arbetsmiljö och lön samt personalsystem.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén