Ny omsorgschef och ny miljöchef i Landskrona stad utsedda i dag

Christin Jonsson och Jörgen Hanak blir nya förvaltningschefer i Landskrona stad. Kommunstyrelsen beslutade vid ett extrainsatt möte idag att förordna Jörgen Hanak som ny miljöchef. Christin Jonsson tar över som omsorgschef.

-  Jörgen Hanak och Christin Jonsson är två erfarna chefer. De kommer att leda utvecklingen av sina områden för att utveckla Landskrona ytterligare. Inom miljöområdet är det viktigt att staden bedriver ett strategiskt och långsiktigt arbete tillsammans med företagarna. Omsorgen står inför stora utmaningar såväl ekonomiskt som demografiskt, säger Susanne Öström, stadsdirektör.

Christin Jonsson kommer närmast från Malmö stad, där hon är chef för avdelningen för bistånd, vård och omsorg i stadsområdesförvaltning Innerstaden. Jörgen Hanak är idag förbundschef för Miljöförbundet Blekinge väst och har tidigare bland annat varit miljöchef i Båstads kommun.

- Det ska bli spännande att ta ett helhetsansvar för omsorgen i en mindre kommun. Malmö och Landskrona har många likheter och jag tar med mig erfarenheten av att arbeta i en stad med många kulturer, säger Christin Jonsson.

-  Staden är beroende av att ha en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Lagarna på miljöområdet ska ses som hjälpmedel för att uppnå detta. Men de måste tillämpas med empati för att man ska nå framgång. I mitt nuvarande jobb på Miljöförbundet Blekinge väst har mycket av mitt arbete inriktats mot detta. Dessa erfarenheter och mycket annat tar jag med mig i mitt nya uppdrag som miljöchef i Landskrona, säger Jörgen Hanak.

Det var en enig kommunstyrelse som beslutade att utse de två förvaltningscheferna. Stadsdirektör Susanne Öström fick av kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa löner och andra villkor. Då kommer även tidpunkt för tillträde till tjänsten att slås fast.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén