Ny plan för räddningsinsats vid Yara AB

En skyldighet som Landskrona stad har som kommun, är att vart tredje år förnya planen för räddningsinsats för Sevesoanläggning . I Landskrona har vi ett sådant företag, Yara AB. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Stadens plan för räddningsinsats tas fram för de verksamheter som omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. Verksamheter som omfattas av planen inom Landskrona stad är Yara AB.

Du inbjuds härmed att lämna synpunkter på utställningshandlingen. Inbjudan till utställningen är sakägare och andra som har intresse av planen. Planen finns tillgänglig under Näringsliv och arbete.

Har ni frågor om planen är ni välkomna att kontakta Anna Elofsson på räddningstjänsten, 0418-47 07 24.

Skriftliga synpunkter ska lämnas in senast 22 april 2014 till Landskrona stad, Räddningstjänsten, Stadshuset, 261 80 Landskrona.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén