Ny studie från landskronabaserade internetinstitutet vid Lunds Universitet

Studien handlar om unga vuxnas, mellan 18-25 år, digitala beteende och skuldsättning.

Studien har genomförts under loppet av ett år och innehåller bland annat en undersökning av 1100 svenska unga vuxnas digitala beteende och skuldsättning. Man har även genomfört djupintervjuer med kommunala budget- och skuldrådgivare.

Studien, som leddes av docent Stefan Larsson, visade bland annat att:
  • En av fem unga vuxna i studien hade återkommande betalningsproblem.
  • Räkningar för mobiltelefoner och abonnemang är de som flest unga vuxna upplever återkommande problem att betala – hela 14,5%.
  • 45 % av deltagarna i undersökningen påstår sig alltid köpa mer än planerat. 
  • 6 % av de tillfrågade har utnyttjat den kommunala budgetrådgivning det senaste året. Nästan hälften av de tillfrågade vet inte att det existerar.
  • 96 % användare en smartphone. 
  • 98 % använder Internet varje dag. 85 % uppger att de använder det nästan hela tiden.
Mer information om Lunds Universitets Internetinstitut i Landskrona hittar du här.


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén