Ny tjänst som turistsamordnare

Landskrona stad lägger in en högre växel för arbetet inom turismnäringen och söker nu en turismsamordnare, en nyinrättad tjänst inom staden.

Huvuduppgiften är att arbeta med den turismstrategi som förväntas godkännas av kommunfullmäktige i februari/mars 2012. Strategin har som mål att locka fler besökare och nya målgrupper till Landskrona och därmed bidra till att göra Landskrona mer attraktivt och öka besöksnäringens omsättning.

Turismsamordnaren ska internt förankra, skapa engagemang och delaktighet inom Landskrona stads olika förvaltningar och avdelningar. Externt är huvudmålgrupperna näringsliv, föreningsliv, samarbetspartners och andra aktörer. En viktig del i arbetet blir att säkerställa att det finns resurser för att förverkliga turismstrategin vilket innebär ett uppdrag att söka extern finansiering.

Turismsamordnaren ska ha den totala överblicken över arbetet med besöksnäringen och förväntas bidra till att skapa idérikedom, entusiasm och engagemang bland målgrupperna. Organisatoriskt tillhör turismsamordnaren avdelningen Näringsliv & Destination där det idag arbetar sex personer, däribland destinationsutvecklare och turistbyråns medarbetare.

Den lediga tjänsten är utannonserad under Lediga jobb.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén