Nya vägen i Karlslund öppen

IMG_3943_karlslundsgatan.jpg

Den nya vägen som förbinder Hälsingborgsvägen med Idrottsvägen är nu öppen. Vägen blir en förlängning av Hjalmar Brantings väg som leder upp mot Landskrona Ridklubb.

Snart påbörjar vi nästa etapp som kopplar samman Idrottsvägen med Ringvägen. När den etappen är klar, någon gång under hösten 2019, kommer vägen gå igenom hela Karlslundsområdet och binda samman Hälsingborgsvägen med Ringvägen. 

Vägen är en viktig del i utvecklingen av Karlslund och kommer ge bättre förbindelser med resten av staden.

Efter årsskiftet kommer vi dessutom bygga en ny, efterlängtad gång- och cykellänk längs Ringvägen mellan Karlslundsvägen och Pilåkersgatan. Det projektet innehåller även två nya passager över Ringvägen, en förbättring för bland annat alla skolbarn som rör sig i området. 

Filmen nedan visar vägen sedd från Idrottsvägen ut till Hjalmar Brantings väg.

 

 


Läs mer om Karlslunds utveckling.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr