Ny Vd till Ven-Trafiken

Ven-Trafikens styrelse har utsett Magnus Anderson till ny Vd för Ven-Trafiken AB. Magnus Anderson arbetar för närvarande i Holland för ett av de största kryssningsrederierna i världen där han utbildar och tränar befälhavare.

Magnus är sjökapten från grunden och har en lång erfarenhet från att driva passagerarfartyg både internationellt och i Sverige.

– Det har varit styrelsens mål att hitta en VD som har nautisk kompetens och kan driva verksamheten operativt säger Bo Lundgren styrelsens ordförande.

Ven-Trafiken befinner sig i en intensiv fas där nya kajer, terminaler och även ett nytt fartyg är under byggnation inom RTI projektet. Allting beräknas stå klart under 2012 och planerna för framtiden är utstakade. Under våren kommer Magnus att ta över efter den nuvarande Vd:n Bengt Meuller, efter någon månads överlämning. 

– I detta skede är det av stor vikt att göra VD skiftet så smidigt som möjligt och se till att verksamheten kan fortsätta att drivas mot uppsatta mål säger Bo Lundgren.

Ventrafiken

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén