Nya cykelpumpar i Landskrona

Som ett led i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet har stadsmiljöavdelning köpt in tre stycken cykelpumpar. Dessa är placerade i anslutning till cykelbarometrarna vid Kasernplan och tågstationen. Den tredje cykelpumpen är placerad vid Turisbyrån på Skeppsbron.

- Vi vill motivera och göra det enkelt för de som väljer att färdas med cykel i Landskrona, säger Birthe Bunke. Det är också viktigt att vi hela tiden arbetar med cykelfrågor och att det arbetas in tidigt i detaljplanearbetet, fortsätter hon.

Cykelfrämjandet genomförde 2013 en studie om hur mycket cyklingen varierar i regioner och kommuner i Sverige. I kommuner med över 40 000 invånare blev Landskrona utsedd till den stad i Sverige som väljer att cykla mest när det gäller korta resor.

- Dagens trafik står inför stora utmaningar. Våra resmönster förändras, möjligheten till bättre energieffektivitet ökar. För att Landskrona stad ska ligga i framkant krävs ett fortsatt kontinuerligt arbete mot ett mer hållbart trafiksystem. Gång, cykel och kollektivtrafik ska utgöra grunden i kommunens transportsystem. Dessa är viktiga faktorer för att nå en god tillgänglighet på ett yt-, energieffektivt och mindre miljöbelastande sätt, säger Bo Lundgren, ordförande i teknik- och servicenämnden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Johan Alsén

Senast ändrad