Nya ledamöter i stadens nämnder för mandatperioden 2015-2018

Under gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige valdes nya ledamöter till stadens nämnder för mandatperioden 2015-2018.

Följande personer valdes då till ordförande respektive första och vissa nämnder andre vice ordförande i nämnderna.

Fritidsnämnden
Ordförande: Birgitta Persson (M)
1:e vice ordförande: Simon Andrijevski (S)

Individ- och familjenämnden
Ordförande: Bodil Möller (M)
1:e vice ordförande: Janica Andersson (FP)
2:e vice ordförande: Eva Örtegren (S)

Kommunstyrelsen
Ordförande: Torkild Strandberg (FP)
1:e vice ordförande: Birgitta Persson (M)
2:e vice ordförande: Jonas Esbjörnsson (S)

Kommunrevisionen
Ordförande: Bo Bjesse (FP)
1:e vice ordförande: Anders Kjellström (S)

Krisledningsnämnden
Ordförande: Torkild Strandberg (FP)
1:e vice ordförande: Birgitta Persson (M)
2:e vice ordförande: Jonas Esbjörnsson (S)

Kulturnämnden
Ordförande: Csaba Perlenberg (-)
1:e vice ordförande: Roger Lindskog (S)

Miljönämnden
Ordförande: Lilian Håkansson (MP)
1:e vice ordförande: Annbritt Andersson (S)

Omsorgsnämnden
Ordförande: Jan Allan Beer (FP)
1:e vice ordförande: Ingrid Jerlsten (M)
2:e vice ordförande: Alinda Zimmander (S)

Räddningsnämnden
Ordförande: Mark Sarnik (FP)
1:e vice ordförande: Mecide Özer (S)

Stadsbyggnadsnämnden
Ordförande: Börje Andersson (-)
1:e vice ordförande: Mikael Fahlcrantz (MP)
2:e vice ordförande: Jonas Karlsson (S)

Teknik- och servicenämnden (tillika Trafiknämnd)
Ordförande: Bo Lundgren (FP)
1:e vice ordförande: Johanna Kyander (M)
2:e vice ordförande: Anna Fernebro (S)

Utbildningsnämnden
Ordförande: Lisa Flinth (FP)
1:e vice ordförande: Erik Raita (M)
2:e vice ordförande: Leif Olin (S)

Valnämnden
Ordförande: Inga Jansson (FP)
1:e vice ordförande: Niklas Karlsson (S)

Kommunfullmäktige utsåg också kommunalråd för mandatperioden:
Torkild Strandberg (FP) 100 %
Birgitta Persson (M) 65 %
Jonas Esbjörnsson (S) 100 %
Mikael Fahlcrantz (MP) 35 %
Stefan Olsson (SD) 50 %

Den 20 oktober hölls det första kommunfullmäktigesammanträdet efter valet i september. Det var ett så kallat konstituerande sammanträde, då man valde kommunfullmäktiges presidium. Gunlög Stenfelt (FP) valdes till ordförande. Förste vice ordförande blev Daniel Petersson (SD) och Roy Wernberg (S) blev andre vice ordförande.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén