Nya parkeringsplatser för cyklar och bilar vid Landskrona teater

landskrona teater.jpg

Med start den 15 november bygger stadsmiljöavdelningen nya parkeringsplatser för bilar och cyklar intill teaterns norra sida.

Under november 2017 bygger stadsmiljöavdelningen ett tiotal nya parkeringsplatser för bilar och 13 nya platser för cyklar intill teaterns norra sida. Platserna byggs för att både cyklister och bilister enkelt ska kunna handla och göra ärenden i stadskärnan.

Vi bygger parkeringsplatser på den yta som i dag används för cykelparkering. Gestaltningen har utformats för att passa väl in i den omgivande miljön med parkens grönska och den nyrenoverade teatern.

Platserna anläggs på bundet grus, för att smälta samman med parkens grusade gångar. Vi planterar samtidigt en bokhäck som skärmar av platserna från gaturummet. Cykelplatserna flyttas något västerut samtidigt som att de traditionella cykelställen ersätts av nya cykelbyglar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André