Nya parkeringsplatser vid Österleden

Karta över parkeringens placering intill Österport

I dagarna har staden påbörjat arbetet med cirka 35 nya parkeringsplatser längs Österleden. Syftet är att delvis ersätta de platser som så småningom försvinner från kvarteret Jäntan.

Staden har påbörjat arbetet med en ny parkeringsplats längs Österleden intill cirkulationsplatsen Österport med konstverket 33 lågor. Projektet genomförs i syfte att delvis ersätta de platser som så småningom försvinner från kvarteret Jäntan. 
 
Parkeringen kommer att rymma cirka 35 avgiftsbelagda platser, vara asfalterad och ramas in av en bokhäck. Den beräknas öppna i tid till julhandeln senare i år.
 
 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr