Nya plan- och bygglagen från 2 maj

Idag, 2 maj träder den nya plan- och bygglagen i kraft. Här nedan kan du i korthet läsa om nyheterna i den nya lagen.

I den nya plan- och bygglagen finns det nyheter som gör det enklare och tydligare för dig som medborgare. När du söker till exempel bygglov hos din kommun, ska du enligt den nya lagen få besked på din ansökan inom tio veckor. Ansökan ska vara komplett för att tio veckor ska räknas. Kommunen kan förlänga med ytterligare tio veckor. I beskedet om lov står det vem som är kontrollansvarig, om en sådan funktion behövs. Kontrollansvarig föreslås av byggherren. Beslutet om lov ska kunna vinna laga kraft på ett tydligare sätt, vilket innebär att lovet gäller och det går inte att överklaga.

Tydligare byggprocess

När du bygger innebär det att du är byggherre. Du är alltid byggherre vare sig du själv utför arbetet eller låter någon annan utföra det åt dig. Som byggherre kommer du att eventuellt ha ett tekniskt samråd med kommunen. Innan samrådet upprättar du tillsammans med kontrollansvarig, en kontrollplan. Den kontrollansvarige är också med på samrådet.

I kontrollplanen hittar du bland annat vilka kontroller som ska göras och vem som ska göra kontrollen. Den kontrollansvarige ska granska olika delar av det som byggs utifrån kontrollplanen. Den kontrollansvarige ska dokumentera sina besök på byggarbetsplatsen, för att förvissa sig om att bland annat kontrollplanen följs.

Avgifter

I samband med den nya lagen får kommunerna möjlighet att ta ut fler avgifter. Däremot får kommunen inte ta ut högre avgifter än vad den genomsnittliga kostnaden är för kommunen.

Planbesked

Om du vill göra en åtgärd som till exempel kräver att kommunen tar fram en ny detaljplan eller att befintlig detaljplan ändras eller upphävs, kan du som privatperson få ett planbesked från kommunen. Kommunen ska ge besked inom fyra månader om de tänker inleda en planläggning eller inte.

Mer information

Om du vill få mer information om plan- och bygglagen kan du besöka Boverkets webbplatser
www.boverket.se
www.omboende.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén