Nytt bidrag för kulturprojekt att söka

Bidraget ges för projekt & arrangemang som främjar kulturlivet & kommer invånarna till del. Nyskapande projekt och samarbeten prioriteras.

Ansökan sker löpande under året minst tre månader före projektstart. Bidragsberättigade kulturföreningar och studieförbund kan även söka för att utveckla sin verksamhet.

Kontakta Emelie Zeilon på Fritid- och kulturförvaltningen för mer information. 0418 - 47 00 00.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén