Ny lag kring rökförbud träder i kraft 1 juli. Så påverkas du.

?? non-smoking-2497308_1920.jpg

Den 1 juli i år träder en ny lag i kraft som förbjuder rökning på bland annat uteserveringar, lekplatser, idrottsanläggningar och i anslutning till kollektivtrafik.

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar för dig som röker. Lagändringarna omfattar även dig som använder e-cigaretter och örtcigaretter till exempel.

Var får jag inte lov att röka?

Flera nya rökfria miljöer införs:

 • Uteserveringar.
 • Allmänna lekplatser.
 • Utomhusområden i anslutning till färdmedel, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
 • Idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål exempelvis försäljning. 
 • Vid entréer till lokaler och utrymmen som omfattas av rökförbudet.

 

Sedan tidigare är följande miljöer rökfria:

 • Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar.
 • Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Lokaler som är för gemensamt bruk inom alla typer av bostäder.
 • På färdmedel i kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av resenärer.
 • I restauranger och på andra serveringsställen.
 • I andra lokaler än ovanstående som används för en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Vill du sluta röka finns det hjälp att få via till exempel Slutarökalinjen.  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.