Ökad smittspridning i Skåne leder till att Landskrona stad ställer in Höstkarnevalen

Efter dialog med Smittskydd Skåne har Landskrona stad nu tagit beslutet att ställa in Höstkarnevalen. Smittskydd Skåne har avrått från att arrangera en karneval när smittspridningen av covid-19 ökar i regionen.

Årets Landskronakarneval skulle ha arrangerats under anpassade former den 29–31 oktober. Evenemanget skulle ha varit småskaligt och följt myndigheternas rekommendationer. Polisen hade gett tillstånd till en rad mindre evenemangsytor runt om i staden.

De senaste veckorna har dock smittspridningen i Skåne ökat, och förutsättningarna har förändrats. Landskrona stad har de senaste dagarna haft en dialog med Smittskydd Skåne som har avrått från att arrangera en karneval i rådande läge. Därför har Landskrona stad valt att ställa in. Beslutet har tagits av krisledningsstaben i Landskrona stad som leds av Eva Lövbom, chef för förvaltningen för Samhällsskydd och trygghet i Landskrona stad.

– Det är viktigt för oss att följa de rekommendationer vi får från ansvariga myndigheter för att minska smittspridningen. Vi vill ta vårt ansvar gentemot Landskronaborna. I nuläget är det inte ansvarsfullt att arrangera en karneval, säger Eva Lövbom.

– Kulturförvaltningen i Landskrona har varit mycket kreativa det senaste halvåret och lyckats ställa om ett stort antal evenemang till digitala upplevelser. Till exempel nådde stadens digitala Valborgsevenemang 30 000 personer. Vi kommer fortsätta att arbeta för att kultur ska vara tillgängligt för så många som möjligt, säger Carina Leffler, stadsdirektör i Landskrona stad.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr