Om du drabbas av översvämning i källaren

Sommar och semester innebär tyvärr ofta kraftiga regn och källaröversvämningar, ett gissel för alla drabbade. Om du som fastighetsägare har drabbats av källaröversvämning, kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl översvämningen till NSVA.

När en fastighetsägare fått en översvämning ska de anmäla detta till NSVA. Detta kan man göra via webben eller genom att ringa till NSVA på tel 010-490 97 00. Kunden fyller då i ett formulär där man bland annat antecknar var översvämningen skett och hur vattnet kom in i fastigheten. Anmäler via webben innebär inte automatiskt att man blir kontaktad av NSVA . Detta sker endast om de behöver kompletterande information.
 
Om du behöver anmäla en källaröversvämning: http://www.nsva.se/Privat/Rad-och-tips/Vid-oversvamning/Anmalan-om-kallaroversvamning/
 
Viktigt att kontakta försäkringsbolaget
Det är också viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag och anmäla översvämningen dit. Det är försäkringsbolaget som reglerar skadan. NSVA kommer inte ut med avfuktare eller gör andra åtgärder inne på fastigheten. NSVAs ansvar är enbart på kommunens nät. Allt inom fastigheten ansvarar fastighetsägaren själv för.
 
Beroende på omständigheterna kring översvämningen finns eventuellt möjlighet till ersättning av självrisk. Fastighetsägaren ska då skicka in ett skriftligt krav till NSVA med uppgifter om vad han kräver ersättning för samt dokument/kvitton som styrker detta.
 
Mer information finns på www.nsva.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén