Om varför socialtjänsten inte kommenterar det man inte kan kommentera

När en ung kvinnas liv släcks med våld är det alltid en tragedi. Oavsett vad motivet var för dådet. Sedan det mycket tragiska dödsfallet i måndagskväll har Landskronas socialtjänst fått stark kritik i medierna för att inte ha tagit de hot som riktats mot den unga kvinnan på allvar och inte ha gett henne det skyddade boende hon påstås ha efterfrågat. Olika parter har framfört olika bilder av hur den mördade unga kvinnans livssituation såg ut.

Socialtjänsten lyder under sträng sekretess vilket gör det omöjligt att i press och annan media bemöta och kommentera de påståenden som rör ett individärende. Den som söker sig till socialtjänsten ska alltid kunna lita på att socialtjänsten också hanterar lämnade uppgifter med varsamhet och sekretess. Också när man är död.

För att kunna leva upp till de strängt hållna sekretesskrav som lagstiftningen kräver tvingas kommunen ibland låta uppgifter stå oemotsagda i media och får istället uttala sig på en generell nivå. Det kan innebära att kommunen framstår som passiv i sitt agerande trots att det finns ett mycket aktivt arbete som pågår bakom kulisserna. Det är priset för att efterfölja den lagstiftning som omgärdar socialtjänsten.

Socialtjänsten har ett långtgående ansvar att erbjuda skydd till den som söker stöd. För den som är hotad ska en trygg och skyddad plats kunna erbjudas. Men kommunen kan inte tvinga någon att ta emot ett skydd som inte önskas. Den som hävdar sin rätt att leva sitt liv i frihet kan inte tvingas till oönskade begränsningar utan erbjuds istället alternativa stöd. Så långt det är möjligt försöker man tillsammans skapa en trygg situation runt den som är hotad.

Den som lever under hot från sin familj är alldeles särskilt utsatt. Inte bara är man ett offer för de hot man ställs inför, man mister också kontakten med sin familj, sina vänner och med allt det som varit grunden i ens tillvaro. För många av dessa ungdomar blir ensamheten och isoleringen tyngre att bära än de hot som riktats mot en. Av denna anledning väljer en del bort alternativet att leva i ett skyddat boende.

I Landskrona stad finns många medarbetare inom skola, socialtjänst och ungdoms-mottagning som har en hög kompetens inom detta område. Hotade ungdomar som vänder sig till oss kan fortsatt göra det i vetskap om att de kommer att få hjälp.

Vid frågor, kontakta
Carina Jording
Verksamhetschef, Individ- och Familjeförvaltningen
0418-47 03 24

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén