Ombyggnad av Bäckviken och ny terminal

Nu startar den sista etappen av det så kallade RTI (Regional Transport infrastruktur) projektet i Landskrona. Där ingår anpassning av hamnen i Bäckeviken samt en ny terminalbyggnad anpassad till det nya fartyget.

Det gäller anpassning av hamnen i Bäckviken för att kunna ta emot det nya fartyget. Ombyggnaden består av att Borekajen utvidgas och nya klaffar byggs för att anpassas till det nya fartyget. Befintlig terminalbyggnad kommer att ersättas med en ny byggnad längre ut på kajen, som innehåller vänthall, toaletter, kontor, teknikrum, förråd med mera, samt ett skärmtak. Hamnplanen och kajen kommer att få en tydligare struktur för köande passagerare, cykelparkering , transportvagnar. En tillgänglighetsanpassad hållplats kommer också att utföras.

Klart under maj 2012

Det är Veidekke Entreprenad AB som fått uppdraget för en entreprenadsumma på ca 37,6 mkr. Arbetet påbörjas den 12 september skall vara klart under maj 2012.

Utanför RTI projektet kommer även den södra hamnpiren i Bäckviken att renoveras under den här tiden.

Andra delar i RTI projektet

  • Flyttning av Ventrafiken och busstrafikens knutpunkt till Skeppsbrokajen, vilket invigdes under hösten 2009.
  • Pågående byggnation av ny terminalbyggnad på Skeppsbrokajen, som även kommer att inrymma Turistbyrån. Inflyttning beräknas till feb 2012.
  • Ombyggnad av nuvarande huvudfartyget m/s Stjerneborg, som utfördes under hösten 2009.
  • Ett nytt fartyg, som i dagarna bogseras genom Öresund från Polen på väg mot A/S Hvide Sande Skibs og Baadebyggeri, och beräknas vara klart för leverans sommaren 2012.

Landskrona stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

Ventrafiken AB

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén