Vi bygger om Strandvägen för ökad trafiksäkerhet - etapp 2

Med start i januari 2020 kommer NSVA att byta VA-ledningar och Landskrona stad att bygga om Strandvägen för ökad trafiksäkerhet. Projektet beräknas klart 2022.

Nu har vi nått etapp 2 av ombyggnaden av Strandvägen och med start i mitten av januari kommer vi att påbörja arbetet mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen. Arbetet kommer att börja i södra änden och sedan kommer vi att stegvis förflytta oss norrut på Strandvägen upp mot rondellen.

Projektet beräknas vara klart våren 2022. 

Detta gör vi:

  • NSVA lägger nya ledningar
  • Landskrona stad bygger om gatan för ökad trafiksäkerhet, trivsel och trygghet
  • Ny belysning vid cykelvägen

Alternativa vägar:

Genomfartstrafik dirigeras om, följ skyltningen.

Stadsbussen, linje 5, får en ny rutt från och med 15 december i samband med att Skånetrafiken byter tidtabell. Här hittar du tidtabell och karta. 

Information till boende:

Det kommer bli en del störningar för dig som bor i området. Under perioder kommer du inte kunna köra hela vägen fram till din bostad och även störningar i form av buller och damm. Entreprenören kommer att hålla dig informerad genom löpande projektuppdateringar och vi gör vårt yttersta för att minimera påverkan.

 

Har du frågor, välkommen att kontakta Josefin Wallentin, projektledare Landskrona stad, 0418-47 00 00.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr