Ombyggnad av Strandvägen

Teknik- och serviceförvaltningen har påbörjat ombyggnaden av Strandvägen mellan Carl XI:s väg och Holmgatan. För att genomföra ombyggnaden är denna sträcka av Strandvägen avstängd för trafik.

Arbetet med förstärkning och beläggningsarbeten kommer att pågå under september och till stora delar av oktober. Därefter kommer vägen smalnas av och parkeringsfickor anordnas på den västra sidan. Detta arbete kommer pågå under oktober efter att förstärknings- och beläggningsarbetena är avklarade.

Strandvägen mellan Carl XI:s väg och Holmgatan kommer att vara avstängd för trafik, vilket även påverkar kollektivtrafiken. Hållplatserna Sundgatan och Holmgatan dras in och resenärer hänvisas till hållplatsen Springaren på Löpargatan. Även Humlegränden dras in och resenärer hänvisas till Exercisgatan.


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén