Ombyggnad för ökad trafiksäkerhet vid Västervångskolan

Ombyggnad trafiksäkerhet Västervång.jpg

Just nu pågår en ombyggnad vid Västervångskolans södra sida för att skapa bättre framkomlighet, tillgänglighet och en mer trafiksäker miljö kring skolan.

Projektet ska vara klart kring skolstart med nya parkeringsplatser på gatans östra sida, ytor för att hämta och lämna elever på den västra sidan samt en ny gång- och cykelbana.

Vi hoppas att projektet ska leda till att föräldrar och elever får en bättre miljö kring skolan och en tryggare trafikupplevelse till och från Västervångskolan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr