Omledning av trafik vid stationen

Vi bygger en ny bussgata och måste under en period leda om trafiken vid Östervångsplan.

Från och med måndagen den 28 oktober kommer det att vara trångt vid infarten till Östervångsplan. Cyklister kommer att ledas runt korsningen och biltrafiken kommer att bli enkelriktad och hänvisas till annan utfart.

Arbetet beräknas vara klart i slutet på året, sedan påbörjas nästa etapp i mars 2020. Bussgatan beräknas vara i bruk 2021 och kommer att binda ihop stationsområdet med Weibullsholms handelsområde.

Detta gör vi

Förbereder inför påkoppling av bussgatan och ny gång- och cykelväg mot Weibullsholmshandelsområde.

Alternativa vägar

Gång- och cykelvägen leds runt korsningen.

Infarten till Östervångs plan från rondellen på Ringvägen blir enkelriktad och utfart kommer istället att ske via bussarnas in- och utfart.

Lastbilar leds om till Järvgatan för utfart till Ringvägen. 

 

Har du frågor, välkommen att kontakta Goran Djuric, projekltedare: 0418-47 36 44

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr