Omsorgsförvaltningen utvecklar medborgar- och brukardialog

Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad har lång erfarenhet av nära dialog med brukare och anhöriga. Vid omsorgsnämndens sammanträde under onsdagen antog en enig nämnd ett antal förslag för att ytterligare förbättra och utöka denna verksamhet.

-  Det är viktigt att vi driver en verksamhet som är transparent och uppsökande. Vi vill att det ska vara lätt för brukare, deras anhöriga och övriga medborgare att få kontakt med oss som arbetar med omsorgsfrågor, säger Jan Allan Beer (L), omsorgsnämndens ordförande.

Omsorgsnämnden har sedan tidigare en väl fungerande brukar- och anhörigdialog. Under 2016 utvecklas denna verksamhet ytterligare. Christin Jonsson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen berättar:

- Vi ska ha en kvalitetsmässa i maj dit alla är välkomna. Syftet är att presentera omsorgsförvaltningens utvecklingsarbeten. Vi ska även genomföra intervjuer med hemvårdens brukare för att snabbare få en bild av vad som är bra och mindre bra.

Bättre kontaktvägar via hemsidan
Även omsorgsförvaltningens webbplats ska förbättras så att det blir lättare att uträtta ärenden och komma i kontakt med personal. Inom kort startar även den nätbaserade tjänsten En bra plats där anhöriga till brukarna får råd,  stöd och utbyte på tider som passar den enskilde.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén