Omsorgsförvaltningen vill utveckla trygghetsfunktionerna

Vid omsorgsnämndens sammanträde den 13 december berättade områdeschefen för hemvården, Mica Bodic, att det finns planer på att utveckla olika trygghetsfunktioner.

Mica Bodic redogjorde för den teknik som används inom hemvården i dag som stöd för brukare och personal.

–Trygghetslarm och tillsyn via trygghetskamera används redan i vår verksamhet. Nu vill vi fortsätta utvecklingen med att använda dörrlarm och eventuellt larmmatta om behov finns. Båda funktionerna kopplas till trygghetslarmet, sa Mica Bodic.

– Den tekniska utvecklingen går fort nu och vi vill att Landskronas omsorgsverksamhet ska ligga i framkant, Jag är övertygad om att tekniken i en nära framtid kommer att bidra till stora förbättringar inom vår hemtjänst, vilket givetvis är något mycket positivt, sa omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer (L).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André